Przekaż nam swój nam 1%

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt-Viva! ul. Kawęczyńska 16 lok.42a 03-772 Warszawa 93 2030 0045 1110 0000 0255 7970 Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt-Viva! Numer KRS: 0000135274 CEL SZCZEGÓŁOWY: Grupa Pomocy Kotom MRAU